Skip to main content

5 Maart ondernemersdebat

Groot Hoeksche Waards Ondernemersdebat

Ondememenvereniging Hoeksche Waard, Oke Binnenmaas en Gemeente Hoeksche Waard nodigen u en uw partner van harte uit voor he! Groot Hoeksche Waards Ondernemersdebai op donderdag 5 maart vanaf 17.00 uur.

Tijdens het debat gaan de burgemeester, wethouders en ondernemens interactief met elkaar in debat over de wijze waarop zij wlllen investeren in het ondernemersklimaat.

Onder leiding van de immer scherpe Jan Dirk Stouten wordt aan de hand van vragen en stellingen gedebatteerd over actuele onderwerpen die ondememend Hoeksche Waard aangaan. Het gaat over onderwijs & arbeidsmarkt, bereikbaarheid, innovatie en recreatie & toerisme. Kortom, een niet le missen avond!

OHW Digitale Ondernemers debat uitnodiging DEF